Zoznam budov v našej správe

Správa domov

V prípade potreby informácií o Vašom dome v súvislosti s výkonom správy, prípadne nahlásiť dôležité skutočností ste v správnej sekcii.
V zozname domových objektoch zistite zodpovedného technického pracovníka, ktorý sa stará o Váš dom.

Domy o ktoré sa pre vás staráme

Technik: Tomáš Čunderlík
Baltská 21 /A, B
Boldrocká 2-4*
Bodrocká 7-9
Bodrocká 11-15*
Bodrocká 16*
Bodrocká 18*
Bodrocká 20-22
Bodrocká 32-36
Bodrocká 38-42
Bodrocká 44
Dudvážska 7-11*
Dudvážska 8-12*
Dudvážska 20-24*
Dudvážska 35-39*
Hornádska 10-12
Hornádska 26-30*
Hornádska 2A, 2B
Hronská 12-14*
Hronská 16-18*
Hronská 20-24
Kazanská 19
Kazanská 21
Kazanská 56-58
Latorická 7-11*
Latorická 8-12*
Latorická 13-17
Latorická 19-21
Latorická 23-25
Latorická 27-31*
Latorická 33-37
Latorická 39-41
Podzáhradná 3-5
Podzáhradná 100
Priekopnícka 17*
Uzbecká 16-20
Uzbecká 22-28

* domový objekt je zateplený

Technik: Ing. Gombár Ladislav
Baltská 13-21
Baltská 23-29
Bieloruská 10-20*
Bieloruská 22-32
Bieloruská 34-44*
Estónska 53
Estónska 16-22*
Estónska 32-38*
Estónska 40-46*
Estónska 48-50
Estónska 52-60*
Geologická 12-16
Hlbinná 7
Hlbinná 7/A
Hlbinná 7/C
Hradská 78/B
Hrušková 44-44C
Hrušková 44G-44K
Ipeľská 1*
Ipeľská 7*
Lotyšská 26-32*
Lotyšská 34-40*
Kovová 6
Malinovská 46, Zálesie
Malinovská 50, Zálesie
Podunajská 18
Podunajská 27-31
Priehradná 65
Priekopnícka 15/A
Priekopnícka 20-24
Učiteľská 1-2
Vetvárska 10-40
Vetvárska 31-35

* domový objekt je zateplený