Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky teplej vody

Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov !

V dôsledku plánovanej opravy bude dňa:

15.08.2023 od 8.00 hod. do 18.00 hod.

prerušená dodávka teplej vody do objektov v našej správe:

  • Estónska 16-22
  • Estónska 32-38
  • Estónska 40-46
  • Estónska 48-50
  • Estónska 52-60


V pripade priaznivého priebehu realizácie opravy bude dodávka teplej úžitkovej vody obnovená pred plánovaným terminom.

Predmetom plánovanej opravy bude:

  • oprava rozderovača a zberača teplej vody
  • výmena privodu studenej vody za hlavným uzáverom studenej vody v kotolni

Zároveň si Vás dovorujeme požiadať o pochopenie za dlhšie obmedzenie dodávok teplej úžitkovej vody.

Ďakujeme za porozumenie.

Zdenko Ryšavý,
konateľ spoločnosti

Podobné články