Online služby

Telefón:

Vážení klienti,

využite naše online služby z pokoja domova a ušetrite Váš čas.

Po vyplnení formulára sa začne spracovávať Vaša žiadosť. Náš kompetentný zamestnanec Vás bude po spracovaní formulára kontaktovať.

V prípade poruchy v dome, vyplňte tento jednoduchý formulár. Po spracovaní Vašej požiadavky sa začne pracovať na Vašom probléme a náš kompetentný zamestnanec Vás bude kontaktovať.

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku pri predaji bytu (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú, alebo nie sú zachované. Potvrdenie odošleme na Vami uvedený e-mail, alebo si ho môžete prísť osobne vyzdvihnúť.

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Pri predaji Vašej nehnuteľnosti je nevyhnutnou prílohou podľa paragrafu 5 ods. 2 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyhlásenie správcu o tom, že vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv alebo nebytového priestoru.
Údaje potrebné na vyplnenie formulára nájdete na liste vlastníctva, na ktorom je Vaša nehnuteľnosť zapísaná. Informačný výpis z listu vlastníctva si môžete stiahnuť na katastrálnom portáli (je potrebné uviesť všetkých vlastníkov nehnuteľností).

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Vlastníci bytov sú podľa § 11 ods. 9 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  povinní v  záujme presného ekonomického vyúčtovania prevádzky a výpočtu a vyúčtovania zálohových platieb oznámiť správcovi akékoľvek relevantné zmeny a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní. Nahlasuje sa pobyt presahujúci jeden mesiac.

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Pri zmene osobných údajov Vás prosím vyplňte v tomto formulári čo si prajete zmeniť. Vašu zmenu začneme registrovať ihneď po odoslaní formuláru.

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Predávate svoju nehnuteľnosť alebo ste novými vlastníkmi? Pomocou tejto online služby vyplníte všetko čo je potrebné správcovi oznámiť. Po odoslaní formulára Vašu zmenu úspešne a úplne zaevidujeme.

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Kontaktná osoba


Pôvodný vlastník


Nový vlastník


Ak ste v čase odpočtu vodomerov neboli prítomný, využite prosím našu online službu a zašlite nám stav Vašich vodomerov. Poprípade môžete využiť aj druhú možnosť ktorú nájdete na tomto linku.

Odpočet bytových vodomerov musí byť odovzdaný do 31.12. V prípade ak neodovzdáte odpočet, budeme nútení postupovať v zmysle Vyhlášky č.630/2005 Z.z. a následných noviel. Prosím vyplňte formulár podľa aktuálne reálneho stavu.

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okolností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

Máte otázku k ročnému vyúčtovaniu, alebo hľadáte odpoveď na niečo iné? Opýtajte sa.

Ak si potrebujete objednať čip k bráne, kľúč, diaľkový ovládač, poprípade vymeniť meno na zvončeku, opraviť nefunkčný zvonček alebo čokoľvek iné potrebné k Vášmu bývaniu, prosím vyplňte žiadosť v tomto formulári.

Pokiaľ potrebujete podať žiadosť ktorá sa v našich online službách nenachádza, prosím použite tento typ a napíšte nám, čo by ste potrebovali.

Vyplňte prosím potrebné údaje a my Vám pripravíme požadované vyhlásenie, ktoré si po dohode môžete osobne vyzdvihnúť.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okolností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.