V prípade poruchy, alebo havarijnej situácie, kontaktujte poruchovú službu pridelenú k vášmu domu

Kontakty

Telefón:
Stránkové dni
Kontakt
Správa bytového podniku
Ing. Tibor Pogány
konateľ
Anna Stachová
vedúca oddelenia ekonomiky bytov
Marta Grúsová
ekonómka bytov
Zuzana Belková
ekonómka bytov
Ivana Bebčáková
ekonómka bytov
Mgr. Laura Lépes
finančný referent
Tomáš Čunderlík
technik správy domov
Ing. Ladislav Gombár
technik správy domov
Ing. Juraj Červeň
technik správy domov
Soňa Szluková
technik správy domov