V prípade poruchy, alebo havarijnej situácie, kontaktujte poruchovú službu pridelenú k vášmu domu

Kontakty

Telefón:
Stránkové dni
Kontakt
Kontaktný formulár
Správa bytového podniku
Zdenko Ryšavý
konateľ
Ivana Bebčáková
ekonómka bytov
Andrea Lépesová
finančný referent
Tomáš Čunderlík
technik správy domov
Ing. Ladislav Gombár
technik správy domov
Ing. Juraj Červeň
technik správy domov
Soňa Szluková
technik správy domov