Dôležité telefónne čísla

Havarijná služba

Nepretržitá havarijná služba pre domy v našej správe

VODOMONT SERVIS

(voda, plyn, kúrenie)

Bohuš Valček

(elektroinštalácia, obsluha kotolne)

VEOLIA ENERGIA

(poruchy dodávky tepla a TÚV/
24-hodinový dispečing)

Zoznam dodávateľov služieb

Pre na spoločnosti dodávajúce služby pre domy v našej správe
VODOMONT SERVIS
nepretržitá havarijná služba voda, plyn, kúrenie
0918 078 920
Bohuš Valček
nepretržitá havarijná služba elektroinštalácia, obsluha kotolne
0905 696 260
VEOLIA ENERGIA
dodávateľ tepla - dispečing
0850 325 542
Protipožiarne družstvo, s.r.o.
protipožiarne prehliadky a kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov
0904 426 192
DDI Services, s.r.o.
revízny technik plynových zariadení
0911 700 825
J.K.B, s.r.o.
revízny technik tlakových zariadení
0905 648 106
Zámkové centrum, s.r.o.
zámočnícke práce
0903 423 807
Šubín Martin
maliarske a zámočnícke práce
0907 244 670
Július Tóth - ĎUSO
čistenie kanalizácie, oprava striech
0903 417 941
Peter Macko
inštalatérske práce
0904 237 904
Rokond, s.r.o.
klampiarske práce a práce vo výškach
0948 192 962
Skiltech, s.r.o.
odborné práce vo výškach
0905 314 163
Norbert Polin
elektrikárske práce
0911 484 790
Vladimír Vazan
revízny technik elektrických zariadení
0903 450 760
EKOPLUS JP, s.r.o.
deratizácia, dezinsekcia
0903 462 420
SKLODAX, s.r.o.
sklenári
53 412 015
ZEN - SERVIS, s.r.o.
výmena vodomerov
63 82 83 49
MP výťahy, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0903 714 488
ift Stav, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0903 219 111
Rova servis, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0903 457 868
Zeva, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0911 423 421
Treva, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0907 725 300
Vako servis, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0911 627 007
Németh Lift, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0904 664 277
Allevat, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0905 627 278
OTIS, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0800 131 415
Kone, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0903 255 920
TKD, s.r.o.
údržba a servis výťahov
0902 928 221
Jolly-Joker
údržba a servis navíjacej brány
59 200 711
Korion, s.r.o.
údržba a servis navíjacej brány
0903 791 408
Schindler, a.s.
údržba a servis výťahov
0850 123 724
OK výťahy, s.r.o
údržba a servis výťahov
0903 064 069
Majes, a.s.
údržba a servis výťahov
35 448 866
František Borároš
upratovanie
0905 456 593
LeskService, s.r.o
upratovanie, zimná údržba
0910 600 444
Keszegová Erika
upratovanie
0915 763 715
Darázs Ladislav
upratovanie
0903 374 683
Vargová
upratovanie
0915 693 824
OLO, a.s.
odvoz a likvidácia odpadu
50 110 110
BVS, a.s.
dodávka pitnej vody, kanalizácia
0850 123 122
ZSE Energia, a.s.
distribúcia elektriky
0850 111 555
SPP, a.s.
dodávateľ plynu
0850 111 383
ENBRA Slovakia, s.r.o.
rozpočítavanie služby tepla
43 414 146
TECHEM, s.r.o.
rozpočítavanie služby tepla
49 106 411
ESM YZAMER, s.r.o.
rozpočítavanie služby tepla
033 554 59 13
ISTA SLOVAKIA, s.r.o.
rozpočítavanie služby tepla
45 248 428
Atalian, s.r.o.
rozpočítavanie služby tepla
0903 696 146