Ceny vodného a stočného od 14. 8. 2020

Vážení vlastníci bytov,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 14. 8. 2020 vstupujú do platnosti nové ceny vodného a stočného, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0016/2020/V a to nasledovne:

– maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom –

vodné 1,0135 €/m3 bez DPH / 1,2162 €/m3 s DPH

– maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou –

stočné 0,9985 €/m3 bez DPH / 1,1982 €/m3 s DPH

V nových cenách tvorí vodné a stočné spolu zaokrúhlene 2,42 €/m3 s DPH z doterajších 2,23 €/m3, čo predstavuje rozdiel 0,19 €/m3.

Z dôvodu výskytu koronavírusu sa nebude vykonávať odpočet vodomerov v bytoch vlastníkov v správe našej spoločnosti. Rozdiel v cene vodného a stočného vo vyúčtovaní služieb za rok 2020 sa bude robiť technickým prepočtom.

S pozdravom
Ing. Iveta Györgyová
konateľ

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Súhlasím so zásadamiPrivacy