meniny má , zajtra .    

 

Znenie zákonov a vyhlášok


     Na tejto stránke nájdete dôležitú legislatívu z oblasti pre správu bytového a domového fondu.
 • Zákon č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - úplne znenie

 • Zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike

 • Vyhláška č. 630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

 • Vyhláška č. 152/2005 o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

 • Vyhláška č. 358/2009 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z.

 • Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla

 • Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2009, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla

 • Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2010, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla

 • Štátny fond rozvoja bývania -Vládny program zatepľovania

 • Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
  • Žiadosť o poskytovaní dotácií na odstraňovanie systémových porúch
  • Zoznam systémových porúch bytového domu - príloha
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
Legislatíva
 
Znenie zákonov a vyhlášok