meniny má , zajtra .    

 

Zoznam dodávatežov služieb

DODÁVATEź
KONTAKT
ČINNOS
VODOMONT SERVIS 0918 078 920 nepretržitá havarijná služba voda, plyn, kúrenie
Bohuš Valček 0905 696 260 nepretržitá havarijná služba elektroinštalácia, obsluha kotolne
Veolia Podunajské Biskupice, s.r.o. 0850 325 542 dodávatež tepla - dispečing
Protipožiarne družstvo, s.r.o. 0904 426 192 protipožiarne prehliadky a kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov
DDI Services, s.r.o. 0911 700 825 revízny technik plynových zariadení
J.K.B, s.r.o. 0905 648 106 revízny technik tlakových zariadení
Zámkové centrum, s.r.o. 0903 423 807 zámočnícke práce
Šubín Martin 0907 244 670 maliarske a zámočnícke práce
Július Tóth - ĎUSO 0903 417 941 čistenie kanalizácie, oprava striech
Peter Macko 0904 237 904 inštalatérske práce
Rokond, s.r.o. 0948 192 962 klampiarske práce a práce vo výškach
Skiltech, s.r.o. 0905 314 163 odborné práce vo výškach
Norbert Polin 0911 484 790 elektrikárske práce
Vladimír Vazan 0903 450 760 revízny technik elektrických zariadení
EKOPLUS JP, s.r.o. 0903 462 420 deratizácia, dezinsekcia
SKLODAX, s.r.o. 53 412 015 sklenári
ZEN - SERVIS, s.r.o. 63 82 83 49 výmena vodomerov
MP výahy, s.r.o. 0903 714 488 údržba a servis výahov
Lift Stav, s.r.o. 0903 219 111 údržba a servis výahov
Rova servis, s.r.o. 0903 457 868 údržba a servis výahov
Zeva, s.r.o. 0911 423 421 údržba a servis výahov
Treva, s.r.o. 0907 725 300 údržba a servis výahov
Vako servis, s.r.o. 0911 627 007 údržba a servis výahov
Németh Lift, s.r.o. 0904 664 277 údržba a servis výahov
Allevat, s.r.o. 0905 627 278 údržba a servis výahov
OTIS, s.r.o. 0800 131 415 údržba a servis výahov
Kone, s.r.o. 0903 255 920 údržba a servis výahov
TKD, s.r.o. 0902 928 221 údržba a servis výahov
Jolly-Joker 59 200 711 údržba a servis navíjacej brány
Korion, s.r.o. 0903 791 408 údržba a servis navíjacej brány
Schindler, a.s. 0850 123 724 údržba a servis výahov
OK výahy, s.r.o 0903 064 069 údržba a servis výahov
Majes, a.s. 35 448 866 údržba a servis výahov
František Borároš 0905 456 593 upratovanie
LeskService, s.r.o 0910 600 444 upratovanie, zimná údržba
Keszegová Erika 0915 763 715 upratovanie
Darázs Ladislav 0903 374 683 upratovanie
Vargová 0915 693 824 upratovanie
OLO, a.s. 50 110 110 odvoz a likvidácia odpadu
BVS, a.s. 0850 123 122 dodávka pitnej vody, kanalizácia
ZSE Energia, a.s. 0850 111 555 distribúcia elektriky
SPP, a.s. 0850 111 383 dodávatež plynu
ENBRA Slovakia, s.r.o. 43 414 146 rozpočítavanie služby tepla
TECHEM, s.r.o. 49 106 411 rozpočítavanie služby tepla
ESM YZAMER, s.r.o. 033 554 59 13 rozpočítavanie služby tepla
ISTA SLOVAKIA, s.r.o. 45 248 428 rozpočítavanie služby tepla
Atalian, s.r.o. 0903 696 146 rozpočítavanie služby tepla
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
Služby
 
Technická správa domov

 
Ekonomická správa domov

 
Obnova bytových domov

 
Zoznam zateplených domových objektov
 

 
Zoznam dodávatežov služieb
 

 
Sadzobník úkonov a taríf