meniny má , zajtra .    

 

Základný princíp výkonu činnosti

  • Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou jediným spoločníkom - vlastníkom Mestskou časťou Bratislava Podunajské Biskupice. Predmetný vlastnícky vzťah je zárukou pre spoločnosť ponúkať a uprednostňovať spokojné, bezpečné bývanie pre našich klientov pred dosahovaním komerčného zisku.
  • Zámerom našej spoločnosti je prioritne sa orientovať na kvalitné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s vlastníkmi nehnuteľnosti k ich maximálnej spokojnosti.
  • Podporujeme vzájomnú komunikáciu s bývajúcimi v dome vrátane iniciatívnych individuálnych požiadaviek, ktoré bezprostredne vnímame ako podporu spolupráce v prospech zabezpečenia nerušeného a spokojného výkonu vlastníckych a užívacích práv v dome.
  • Najcitlivejšou oblasťou spojenou s finančnou náročnosťou pre užívateľov bytov je kvalitná, bezporuchová dodávka médií, služieb a pri ich zmenách promptne reagujeme na zodpovedné plnenia záväzkov dodávateľov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahoch.
  • Dlhodobé skúseností so spravovaním polyfunkčných domov spojené so znalosťou stavebných sústav vytvorili spoločnosti základňu pre rozsiahlu realizáciu náročných projektov komplexnej obnovy bytových domov.
  • Investičné akcie obnovy domu zabezpečujeme komplexne vrátane projektov a finančných zdrojov t.j. využitím štátnych bezúročných pôžičiek /tzv. vládny program/, štátnych nenávratných zdrojov /dotácie na systémové poruchy/, komerčných zdrojov z bankových inštitúcií a vlastných zdrojov vo fonde opráv.
  • V našej spoločnosti je samozrejmosťou vedenie samostatných bankových účtov domových objektov od hospodárenia spoločnosti.
  • Efektívne vymáhanie nedoplatkov zabezpečujeme využitím jedine zákonnými spôsobmi - výzvou, platobným rozkazom, rozhodnutím súdu, exekúciou, dobrovoľnou dražbou.
  • Ďalšou činnosťou v spoločnosti úzko súvisiacou so správou domov je výroba a dodávka tepla a teplej vody z tepelných zdrojov, ktorých výlučne vlastníkom je spoločnosť s regulovanou cenou alebo vlastníci bytov, bez navyšenia ceny.
  • Poplatok za správu v našej spoločnosti je na trhu prijateľný, pričom zabezpečujeme výkon v 65-tich domových objektov.
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
Predmet činnosti
 
Základný princíp výkonu činnosti

 
Výkon činnosti v predmete podnikania