meniny má , zajtra .    

 

Oznamy


Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov

Vzhľadom na zmenu ceny vody v priebehu roka 2020 (od 13.8.2020), z dôvodu nepatrného zvýšenia ceny vody z 2,229 € na 2,414 € s DPH za 1 m3, vyúčtovanie spotrebovanej studenej vody a vody na ohrev teplej vody robíme priemerom ceny vody za rok 2020.
Toto rozhodnutie sme prijali z dôvodu, že náklady spojené s odčítaním vodomerov v jednotlivých bytoch by výrazne prevýšili náklady, ktoré vznikli so zvýšením ceny vody.

Ďakujeme za porozumenie.


Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov !

V súlade s opatreniami prijímanými štátnymi orgánmi a vládou SR o obmedzení pohybu na území SR, s cieľom zabezpečiť maximálne možnú ochranu obyvateľov pred nakazením a šírením sa nového vírusu COVID 19, čo v našich podmienkach znamená aj ochranu Vás klientov Bytového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o., ako aj našich zamestnancov, Vás žiadame, aby ste dodržiavali nariadené opatrenia. Prosíme Vás, aby ste osobnú návštevu bytového podniku obmedzili na nevyhnutné prípady. Pre komunikáciu so zamestnancami bytového podniku Vás žiadame, aby ste využívali prednostne telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
Osobnú návštevu na bytový podnik Vás prosíme dohodnúť vopred s príslušným pracovníkom. V tomto prípade je bezpodmienečne nutné mať prekryté hygienickým rúškom ústa a nos, pri vstupe do priestorov bytového podniku si dezinfikovať ruky.

Ďakujeme za porozumenie.

Ing,Tibor Pogány, v.r.
konateľ spoločnosti


Vážení vlastníci bytov,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 14. 8. 2020 vstupujú do platnosti nové ceny vodného a stočného, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0016/2020/V a to nasledovne:

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom –

vodné 1,0135 €/m3 bez DPH / 1,2162 €/m3 s DPH

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou –

stočné 0,9985 €/m3 bez DPH / 1,1982 €/m3 s DPH

V nových cenách tvorí vodné a stočné spolu zaokrúhlene 2,42 €/m3 s DPH z doterajších 2,23 €/m3, čo predstavuje rozdiel 0,19 €/m3.

Z dôvodu výskytu koronavírusu sa nebude vykonávať odpočet vodomerov v bytoch vlastníkov v správe našej spoločnosti. Rozdiel v cene vodného a stočného vo vyúčtovaní služieb za rok 2020 sa bude robiť technickým prepočtom.

S pozdravom
Ing. Iveta Györgyová
konateľ
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
 
 
Oznamy